parallax background

Kogeneracja Wałcz


Inwestycja obejmuje budowę sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej o długości 1 km na potrzeby elektrociepłowni gazowej składającej się z trzech agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 2,4 MWe oraz mocy cieplnej 2,4 MWt. Elektrociepłownia zasila w ciepło i energię elektryczną zakład produkcyjny Albatros Aluminium.

 
Projekty unijne