parallax background
 

Kontakt


Kogeneracja Zachód S.A.

ul. Czartoria 1/27
61-102 Poznań
+48 61 853 35 50
info@kogeneracjazachod.pl


NIP 7831682193
REGON 301936237
KRS 0000426180
Kapitał zakładowy 10.502.000,00 PLN

Projekty unijne