Kontakt

Kogeneracja Zachód S.A.
ul. Czartoria 1/27
61-102 Poznań

t +48 61 223 75 18
f: +48 61 223 75 19
e: info@kogeneracjazachod.pl

NIP - 7831682193
REGON - 301936237
KRS - 0000426180