Kim jesteśmy

Kogeneracja Zachód rozwija projekty budowy małych elektrociepłowni
opalanych gazem w średniej wielkości miastach centralnej Polski. 

Naszym celem jest zbudowanie 25  wysokosprawnych elektrociepłowni opalanych gazem
zlokalizowanych w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim,
pomorskim, lubuskim, które dzięki zastosowanej technologii będą stanowić konkurencje
dla obecnie funkcjonujących na danym obszarze jednostek wytwórczych. 

W pierwszym etapie rozwoju w latach 2011-2020 planujemy budowę kilkunastu jednostek
wytwórczych. Za projekt oraz wdrożenie koncepcji biznesowej odpowiada kadra zarządzająca
posiadająca wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu projektów biznesowych w sektorze
produkcji przemysłowej, finansów, usług i nieruchomości.