Polityka jakości

Wyższa sprawność i efektywność wytwarzania energii, te założenia towarzyszą
firmie Kogeneracja Zachód

Aby je osiągnąć nasze działania skierowane są na: 

Satysfakcję Klienta
Dostarczanie Klientom produktów i usług, które odpowiadają ich wymaganiom lub je nawet
przekraczają. Badanie poziomu zadowolenia naszych Klientów. 

Ciągłe doskonalenie 
Ciągłe doskonalenie efektywności naszego Systemu Zarządzania Jakością oraz wszystkich
kluczowych procesów zachodzących w firmie. Ustalanie i okresowy przegląd wskaźników 
jakościowo-biznesowych.

Pracowników 
Zatrudnianie pracowników o niezbędnej wiedzy i kwalifikacjach oraz stałe podnoszenie
ich kompetencji dążąc do ciągłego ich doskonalenia wraz zapewnieniem im odpowiedniej
infrastruktury i środowiska pracy.