Oferta

Kogeneracja Zachód to efektywne wytwarzanie energii przyjazne
dla środowiska oraz gwarancja bezpieczeństwa dostaw ciepła.

Główne czynniki stanowiące o atrakcyjności Projektu Kogeneracja Zachód: 

Kogeneracja
 - wykorzystanie energii w skojarzeniu z ciepłem pozwala na maksymalizację sprawności
wytwarzania energii z paliw i wpisuje się w politykę energetyczną, która wspiera tę technologię
w postaci żółtych certyfikatów, a także pozwala na wykorzystanie tzw. cen referencyjnych ciepła,

Paliwo
- wykorzystanie paliwa gazowego wpisuje się w ogólny trend dywersyfikacji paliw i jednocześnie
pozwala na istotne zmniejszenie emisyjności C02 w stosunku do obecnie dominujących źródeł
opalanych węglem, co istotnie wpływa na konkurencyjność Projektu, 

Rosnące ceny energii elektrycznej
- obecna sytuacja na rynku energii elektrycznej charakteryzująca się malejącymi rezerwami mocy
oraz koniecznością poniesienia w latach kolejnych olbrzymich nakładów inwestycyjnych,
a także zakupu praw do emisji C02 stanowi silną przesłankę do oczekiwań istotnego
wzrostu cen energii elektrycznej w najbliższych latach, 

Ceny ciepła
- oczekuje się, iż dzięki wykorzystaniu kogeneracji opartej o gaz Kogeneracja Zachód będzie
w stanie zaoferować konkurencyjne ceny ciepła w porównaniu do obecnych i przyszłych
alternatywnych dostawców na przedmiotowych lokalnych rynkach. 

Wszelkie zapytania dotyczące projektu i jego realizacji prosimy kierować pod adres:
info@kogeneracjazachod.pl