Technologia i korzyści

Mniejsze zużycie paliwa
Duże oszczędności ekonomiczne
Rozwiązanie korzystne pod względem ekologicznym 

Kogeneracja jest wytwarzaniem dwóch produktów (energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej)
w jednym procesie technologicznym w elektrociepłowni. 

Silnik w elektrociepłowni napędza generator, który wytwarza energię elektryczną. Ciepło z wody chłodzącej
silnik, z oleju smarującego tłoki oraz ze spalin, za  pośrednictwem zespołu wymienników, przekazywane
jest do wody sieciowej, która wpływa do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Elektrociepłownia, uzyskująca znaczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, może po konkurencyjnych
cenach sprzedawać drugi poboczny w procesie chłodzenia silników produkt - ciepło.