parallax background

Dofinansowanie

Charakter działalności realizowanej przez Kogenerację Zachód wiąże się z aktywną współpracą z instytucjami uczestniczącymi we współfinansowaniu inwestycji związanych z energetyka, ochroną środowiska oraz rozwojem nowoczesnych technologii.


Partnerami instytucjonalnymi Spółki jest Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energetyki, Unia Europejska - Fundusze Europejskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Zachodniopomorskie.