12 lutego 2019

Monitorujemy jakość powietrza

Kogeneracja Zachód monitoruje jakość powietrza i przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o aktualnym poziomie pyłów zawieszonych na obszarach, w których dostarczamy energię oraz tam gdzie wykorzystywane są jeszcze technologie wykorzystujące spalanie paliw stałych.