parallax background
 

Przyjazna energia

 

Technologia i korzyści

Wysoka efektywność energetyczna
Oszczędności ekonomiczne
Technologia przyjazna dla środowiska
Ciepło, chłód, prąd elektryczny i multimedia w jednej usłudze


Kogeneracja gazowa jest wytwarzaniem dwóch produktów - energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w jednym procesie technologicznym w elektrociepłowni opalanej niskoemisyjnym paliwem gazowym.

W elektrociepłowni kogeneracyjnej silnik zasilany jest gazem. Napędza on generator, który wytwarza energię elektryczną. Ciepło z wody chłodzącej silnik, z oleju smarującego tłoki oraz ze spalin, za pośrednictwem zespołu wymienników przekazywane jest do wody sieciowej, która przekazywana jest do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Elektrociepłownia kogeneracyjna może produkować prąd i dostarczać go do krajowej sieci energetycznej, jako drugi „uboczny” produkt powstający w procesie produkcji ciepła, uzyskująca w ten sposób kolejne, znaczące źródło przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Trzecim produktem energetycznym jaki oferuje elektrociepłownia gazowa jest chłód, którego odbiorcami może być przemysł, usługi i obiekty użyteczności publicznej (magazyny, centra handlowe, szpitale, hale sportowe, aquaparki, itp.). Do produkcji chłodu w elektrociepłowni kogeneracyjnej (trigeneracja) wykorzystuje się agregaty wody lodowej (chillery), które wytwarzają zimną wodę lub mieszankę woda/glikol służącą do chłodzenia obiektów kubaturowych.

Kluczowy element inwestycji w budowę wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej jest modernizacja sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło oraz ciepłą wodę użytkową do odbiorców. Budowa nowoczesnych rurociągów ciepłowniczych, których infrastrukturalną częścią jest sieć elektryczna oraz światłowodowa pozwala wraz z ekologicznym i tanim ciepłem systemowym zaoferować odbiorcom prąd elektryczny oraz szerokopasmowy internet. Daje to możliwości bezpośredniej sprzedaży do odbiorców końcowych energii elektrycznej oraz multimediów z wykorzystaniem własnej sieci światłowodowej.

Projekty unijne