parallax background
 

Przyjazna energia

Kim jesteśmy

Kogeneracja Zachód rozwija projekty budowy systemów kogeneracyjnych - efektywnych energetycznie, oszczędnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska elektrociepłowni gazowych w średniej wielkości miastach Polski zachodniej i centralnej.


Naszym celem jest budowa i eksploatacja kilkudziesięciu wysokosprawnych elektrociepłowni kogeneracyjnych, które dzięki zastosowanej technologii będą stanowić konkurencję dla obecnie funkcjonujących jednostek wytwórczych wykorzystujących do produkcji ciepła paliwa stałe, w tym przede wszystkim węgiel.

Aktualnie Spółka realizuje projekty budowy i eksploatacji kilkunastu jednostek wytwórczych. Za projekty oraz wdrażanie dedykowanych koncepcji biznesowych odpowiadają wysoko wykwalifikowani specjaliści - kadra zarządzająca posiadająca wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu projektów biznesowych i technologicznych w sektorze energetycznym, przemysłowym, finansowym i usługowym.

Kogeneracja Zachód jest przedsiębiorstwem innowacyjnym pracującym nad tworzeniem i eksploatacją innowacyjnych rozwiązań elektroenergetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, turbiny wiatrowe, biogazownie) oraz magazynów energii. Spółka aktywnie działa na rynku elektromobilność instalując stacje ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż najważniejszych szlaków komunikacyjnych Polski. Obecnie ośrodkami działań przedsiębiorstwa są miasta: Poznań, Szamotuły, Białogard oraz Wałcz. Główne przychody Spółka osiąga ze sprzedaży energii cieplnej oraz prądu.

Jednym ze strategicznych działań przedsiębiorstwa Kogeneracja Zachód są prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii Smart City. Wykorzystując posiadany potencjał kadrowy i infrastrukturalny Spółka opracowuje autorskie rozwiązanie teleinformatyczne - SmartEnergy, innowacyjny system kompleksowego zarządzania wytwarzaniem oraz dostarczaniem energii elektrycznej i ciepła. Głównym celem tych działań jest budowa i modernizacja wysokoefektywnej infrastruktury oraz wykorzystanie nowoczesnych systemów zarządzania gridem energetycznym.

Spółka aktywnie działa również w sektorze odnawialnych źródeł energii realizując projekty energetyczne wykorzystujące potencjał wiatru, słońca oraz biogazu. Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii Smart City Kogeneracji Zachód analizuje najnowsze rozwiązania w obszarze OZE oraz energetycznych technologii wykorzystywanych w miastach, w tym energooszczędnych inteligentnych latarni miejskich, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz magazynów energii.

Projekty unijne