parallax background

eFaktura

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem faktur elektronicznych (tzw. e-faktura) w zastępstwie wystawianych przez spółkę Kogeneracja Zachód S.A. tradycyjnych dokumentów papierowych przesyłanych pocztą zapraszamy do złożenia stosownego oświadczenia, które pozwoli na wdrożenie tej formy dystrybucji faktur.


Informujemy, że faktura elektroniczna (e-faktura) jest pełnowartościową fakturą VAT stanowiącą podstawę prawną do rozliczeń podatkowych. Dzięki skorzystaniu z tego rozwiązania, faktury wystawiane w postaci pliku PDF będą błyskawicznie wysyłane na wskazany adres poczty elektronicznej. Usługa jest bezpłatna.

Po przesłaniu oświadczenia wystawianie i dystrybucja e-faktur nastąpi od najbliższego okresu rozliczeniowego, następującego po dniu otrzymania wypełnionego i podpisanego formularza:

Wypełniony i podpisany formularz w formie skanu należy przesłać na adres: bok@kogeneracjazachod.pl lub oryginału pocztą tradycyjną na adres: Kogeneracja Zachód S.A., ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań.

Sposób i warunki realizacji tej usługi określa Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz korzystania z elektronicznego biura obsługi Klienta. W przypadku dodatkowych pytań w sprawie e-faktur prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.