parallax background
 

Grupa Kogeneracja Zachód


Kogeneracja Zachód S.A. jest grupą kapitałową grupującą podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością w wyznaczonych lokalizacjach i określonych obszarach rynku energetycznego. Dzięki zastosowaniu struktury holdingowej Kogeneracja Zachód S.A. jako podmiot dominujący posiadający udziały w podmiotach zależnych może kierować działalnością każdego z przedsiębiorstw tworzących Grupę. Umożliwia to zarządzanie oraz kontrolowanie działalności spółek zależnych zarówno na poziomie kapitałowym, jak i personalnym wykorzystując operacyjny potencjał kadry zarządzającej legitymującej się wieloletnim specjalistycznym doświadczeniem w poszczególnych obszarach biznesowych, formalno-prawnych i technologicznych działalności Spółki.

Projekty unijne