parallax background

Polityka jakości

Wyższa sprawność i efektywność wytwarzania energii, te założenia towarzyszą firmie Kogeneracja Zachód.


Aby je osiągnąć nasze działania kierujemy na:

Klient
Dostarczanie Klientom produktów i usług, które odpowiadają ich wymaganiom i wypełniają normy przewidziane dla produktów i usług energetycznych. Udostępnianie nowoczesnych narzędzi komunikacji, w tym elektronicznego biura obsługi wspierającego kontakt z Klientem i ułatwiającego dostęp do danych.

Pracownicy
Zatrudnianie pracowników o profesjonalnej wiedzy, wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz stałe podnoszenie ich kompetencji dążąc do ich ciągłego doskonalenia wraz z zapewnieniem im odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy.

Infrastruktura i technologia
Ciągłe doskonalenie efektywności naszego Systemu Zarządzania Jakością oraz wszystkich kluczowych procesów zachodzących w firmie. Ustalanie i okresowy przegląd wskaźników biznesowych i technicznych, które dzięki zaawansowanym technologicznie narzędziom informatycznym pozwalają na bieżąco śledzić zmiany w przedsiębiorstwie i rynku, na którym działa.

Projekty unijne