parallax background
 

Przyjazna energia

Partnerzy instytucjonalni

Charakter działalności realizowanej przez Grupę Kogeneracja Zachód wiąże się z aktywną współpracą z instytucjami unijnymi, urzędami państwowymi oraz podmiotami branżowymi związanymi z energetyką, ochroną środowiska oraz rozwojem nowoczesnych technologii.

Projekty unijne