parallax background
 

Przyjazna energia

 

Obszary działania

Kogeneracja Zachód to efektywne wytwarzanie energii przyjazne dla środowiska oraz gwarancja bezpieczeństwa dostaw.

Odpowiadając na europejskie trendy w zakresie ochrony środowiska naturalnego wymuszające m.in. modernizację infrastruktury elektrociepłowniczej, które w połączeniu ze specyfiką polskiego rynku, gdzie większość ciepłowni jest własnością samorządów lokalnych nieposiadających wystarczających środków samorządowych na inwestycje infrastrukturalne Kogeneracja Zachód widzi korzystną koniunkturę dla inwestycji w nowoczesne ciepłownie miejskie.

Realizując potrzeby dostarczania lokalnego ogrzewania i konkurencyjnej energii elektrycznej kluczowe składniki elektroenergetycznych projektów biznesowych realizowanych przez Spółkę obejmują:


Kogeneracja

Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Skojarzona ze sobą produkcja dwóch mediów energetycznych pozwala na maksymalizację sprawności wytwarzania energii z paliw gazowych i wpisuje się w politykę energetyczną, która wspieraną żółtymi certyfikatami, a także pozwala na wykorzystanie tzw. cen referencyjnych ciepła.

Tri/Poligeneracja

To systemy służące do produkcji trzech lub nawet czterech mediów energetycznych w ramach jednej instalacji. Najczęściej jest to prąd elektryczny, ciepło, chłód oraz para technologiczna. Odbiorcami systemów tri/poligeneracyjnych są zakłady produkcyjne, które w swoich procesach technologicznych potrzebują nie tylko prądu i ciepłej wody, ale dzięki wykorzystaniu agregatów wody lodowej również chłodu i pary technologicznej uzyskanej dzięki odzyskaniu ciepła ze spalania gazu.


Energia elektryczna

Obecna sytuacja na rynku energii elektrycznej charakteryzująca się malejącymi rezerwami mocy oraz koniecznością poniesienia w najbliższym czasie wysokich nakładów inwestycyjnych, a także zakupu praw do emisji C02 stanowią silną przesłankę do oczekiwań istotnego wzrostu cen energii elektrycznej w najbliższych latach.

Ciepło

Dzięki wykorzystaniu systemów kogeneracyjnych zasilanych gazem Kogeneracja Zachód może oferować konkurencyjne ceny ciepła w porównaniu do obecnych, niskowydajnych i zanieczyszczających środowisko dostawców na lokalnych rynkach.


OZE

Żródła energii, których zasoby są niewyczerpywalne, bądź odnawiają się w krótkim czasie oraz ze względu na specyfikę obszarów naszej działalności gospodarczej w spektrum zainteresowania jako źródło energii są turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu oraz panele fotowoltaiczne wykorzystujące energię promieniowania słonecznego. Zerowa emisyjność oraz dynamiczny rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła czyni z niej atrakcyjny obszar działalności zarówno w skali makro, jako źródła ekologicznej i taniej energii nie tylko dla domów jednorodzinnych ale również przedsiębiorstw, centrów handlowych, osiedli oraz obiektów użyteczności publicznej.

Oświetlenie miejskie LED

Oszczędzanie energii elektrycznej oraz większe bezpieczeństwo na ulicach możliwe jest dzięki oświetleniu ulicznemu wykorzystującemu energooszczędną technologię LED. Inteligentny system oświetlenia dzięki dostosowaniu do unikalnych charakterystyk użytkowników dróg i chodników oraz zastosowaniu różnych typów oświetlenia zapewniają płynny ruch uliczny, wzrost bezpieczeństwa pieszych oraz znaczące obniżenie kosztów zużywanej energii. Inteligentne oświetlenie miejskie wykorzystujące sprawdzoną technologię LED to ekonomiczny i racjonalny inwestycyjnie wybór pozwalający zdalnie zarządzać i kontrolować infrastrukturą oświetleniową miasta, osiedla, firmy oraz obiektu użyteczności publicznej.


Elektromobilność

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych to dynamicznie rozwijający się segment rynku energetycznego. Wraz ze wzrostem popularności aut elektrycznych oraz działaniami wspierającymi wybór prądu jako źródło zasilania samochodu rosną potrzeby dotyczące ilości punktów ładowania. Zaspokojenie potrzeby łatwej dostępności ładowarek, zarówno tych szybkich publicznych, jak i przydomowych wraz z kompleksową obsługą zarządzania i rozliczania zużytej energii stanowi atrakcyjny obszar działalności biznesowej.

Smart City

Kogeneracja Zachód prowadzi prace badawcze w obszarze zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu produkcją, dystrybucją i magazynowaniem energii w ramach gridów energetycznych wykorzystujących technologie inteligencji maszynowej połączonej z autorskimi algorytmami predykcji tworzącymi system SmartEnergy zarządzający energetyką nowoczesnego miasta w ramach tzw. Smart City.


Gaz

Wykorzystanie paliwa gazowego wpisuje się w ogólny trend dywersyfikacji źródeł paliw i jednocześnie pozwala na istotne zmniejszenie emisyjności C02 i pyłów zawieszonych PM, w stosunku do obecnie dominujących źródeł opalanych węglem. Przy obecnym poziomie zanieczyszczenia środowiska stanowiącym poważny problem społeczny wykorzystanie paliw gazowych jest jedyną alternatywą dla tradycyjnej energetyki węglowej.

Środowisko naturalne i społeczność lokalna

Ochrona środowiska, w tym przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczeń, jak i do przywracanie właściwego stanu zniszczonym elementom środowiska naturalnego oraz gospodarowanie zasobami środowiska w sposób zrównoważony jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju Unii Europejskiej, w które wpisuje się działalność spółki Kogeneracja Zachód.

Projekty unijne