18 marca 2019

Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu

Przedstawiciele Centrum Badawczo Rozwojowego Kogeneracji Zachód S.A. oraz Białogardzkiego Klastra Energii wzięli udział w organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konferencji pt. „Klastry energii i spółdzielnie energetyczne szansą rozwoju OZE w województwie zachodniopomorskim”.