Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu

Przedstawiciele Centrum Badawczo Rozwojowego Kogeneracji Zachód S.A. oraz Białogardzkiego Klastra Energii wzięli udział w organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konferencji pt. „Klastry energii i spółdzielnie energetyczne szansą rozwoju OZE w województwie zachodniopomorskim”.

Ogromny wpływ na rozwój OZE oraz wykorzystanie jego potencjału mają klastry energii oraz spółdzielnie energetyczne, które ze względu na swój lokalny charakter idealnie wpisują się w strategię poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej.

W dniu 15 marca 2019 roku przedstawiciele Centrum Badawczo Rozwojowego Kogeneracji Zachód S.A. oraz Białogardzkiego Klastra Energii wzięli udział w organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego XII konferencji pt. „Klastry energii i spółdzielnie energetyczne szansą rozwoju OZE w województwie zachodniopomorskim”.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Samorządów Województwa Zachodniopomorskiego oraz lokalnych klastrów energii zaprezentowaliśmy nasze doświadczenia w zakresie problematyki funkcjonowania oraz potencjału współpracy w ramach klastrów energii.