19 marca 2020

Gwarancja bezpieczeństwa energetycznego

Perturbacje w działaniu łańcuchów dostaw oraz utrudnione możliwości efektywnego wykorzystania zasobów pracowniczych powodują, że szczególnego znaczenia nabiera wykorzystywana przez Grupę Kogeneracja Zachód pełna automatyzacja zarządzania procesami produkcji i dystrybucji energii.
10 marca 2020

Elektryczny wiatr

Grupa Kogeneracja Zachód aktywnie uczestniczy w rozwoju oraz popularyzacji szerokiego stosowania ekologicznych i odnawialnych źródeł energii powiększając swoją infrastrukturę wytwórczą o nowe technologie pozwalające na testowanie możliwości ich wykorzystania jako odpowiedzi na wciąż rosnące potrzeby energetyczne.