Gwarancja bezpieczeństwa energetycznego

Perturbacje w działaniu łańcuchów dostaw oraz utrudnione możliwości efektywnego wykorzystania zasobów pracowniczych powodują, że szczególnego znaczenia nabiera wykorzystywana przez Grupę Kogeneracja Zachód pełna automatyzacja zarządzania procesami produkcji i dystrybucji energii.

W dobie ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi, perturbacji w działaniu łańcuchów dostaw oraz utrudnionych możliwości efektywnego wykorzystania zasobów pracowniczych szczególnego znaczenia nabiera możliwość wykorzystania pełnej automatyzacji obsługi procesów związanych z produkcją i dystrybucją energii.

Zarówno prąd elektryczny, jak i lokalnie produkowane ciepło należą do mediów o strategicznym znaczeniu, wpisanych na listę dóbr pierwszej potrzeby, których nieograniczone dostarczenie mieszkańcom należy do kluczowych powinności władz.

Strategia przyjęta przez Grupę Kogeneracja Zachód mając na uwadze najwyższe bezpieczeństwo i gwarancję nieprzerwanych dostaw produkowanej energii cieplnej i elektrycznej zakłada budowę nowoczesnych kogeneracyjnych elektrociepłowni gazowych, które poza wysoką wydajnością i wykorzystaniem ekologicznych technologii umożliwiają pełną automatyzację procesów produkcji i dystrybucji prądu oraz ciepła dostarczanego do domów, fabryk oraz obiektów użyteczności publicznej.

Zastosowane przez Grupę Kogeneracja Zachód nowoczesne systemy sterowania i nadzoru elektrowni uwzględniające specyfikę lokalnych procesów i konfiguracji gwarantują niezawodność oraz płynną redundancję konieczną dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego swoich Klientów.

Oprócz wykorzystania sprawdzonych technologii czołowych producentów z branży elektroenergetycznej Grupa Kogeneracja Zachód z powodzeniem rozwija autorski nadrzędny system zarządzania elektrowniami SmartEnergy. Po zakończeniu procesu implementacji pozwoli on zwiększyć wydajność oraz możliwości operatorskie, a w konsekwencji zminimalizować ryzyko awarii dzięki rozbudowanym narzędziom sterowania i wizualizacji. Wykorzystanie zintegrowanych technologii informatycznych skupionych w systemie SmartEnergy pozwoli również na pełną kontrolę parametrów ekologicznych produkowanej energii. Wykorzystanie bezpiecznych technologii internetowych umożliwi operatorowi systemu SmartEnergy pełną mobilność i zdalne, bezpieczne nadzorowanie wszystkich procesów technologicznych elektrociepłowni kogeneracyjnej.

Dzięki rozwijanej integracji z rozproszoną infrastrukturą kontrolno-pomiarową udostępniająca w czasie rzeczywistym dane z liczników oraz bieżącymi informacjami z rynku energii pozwalają osobom zarządzającym produkcją energii na płynne i bezzwłoczne reagowanie na bieżące potrzeby energetyczne naszych Klientów.

Unikalne funkcjonalności systemu nadrzędnego SmartEnergy połączone z wykorzystaniem w pełni zautomatyzowanych procesów produkcji i dystrybucji pozwalają zagwarantować stabilność cen oraz bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła dla obsługiwanych przez Grupę Kogeneracja Zachód osób prywatnych, przedsiębiorców, urzędów i obiektów użyteczności publicznej.

Innowacyjny projekt budowy systemu SmartEnergy w obszarze w miejskich autonomicznych układach ciepłowniczych, chłodniczych, elektroenergetycznych obejmujących innowacyjne systemy planowania, automatyki i sterowania umożliwiające zarządzanie inteligentnym wytwarzaniem, przesyłem i odbiorem energii poprzez przewidywanie bieżącego zapotrzebowania i zużycia m.in. po stronie jej odbiorców w ramach wysokowydajnych autonomicznych układów energetycznych realizowany jest w ramach projektów wspartych dofinansowaniem.