20 stycznia 2020

Obowiązek przyłączenia nowych obiektów do sieci ciepłowniczej

Wraz z początkiem 2020 roku wszedł w życie obowiązek przyłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej. Potwierdzenie warunków przyłączenia lub odmowa ich wydania będzie stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
6 stycznia 2020

Pierwszy etap inwestycji zakończony

Wraz z końcem 2019 roku ZEC Białogard zamknął pierwszy etap inwestycji o wartości blisko 60 mln złotych obejmujący budowę nowoczesnych, niskoemisyjnych, kogeneracyjnych źródeł energii oraz sieci dystrybucji ciepła i prądu.