Pierwszy etap inwestycji zakończony

Wraz z końcem 2019 roku ZEC Białogard zamknął pierwszy etap inwestycji o wartości blisko 60 mln złotych obejmujący budowę nowoczesnych, niskoemisyjnych, kogeneracyjnych źródeł energii oraz sieci dystrybucji ciepła i prądu.

Wraz z końcem 2019 roku Grupa Kogeneracja Zachód zamknęła pierwszy etap inwestycji o wartości blisko 60 mln złotych obejmujący budowę nowoczesnych, niskoemisyjnych, kogeneracyjnych źródeł energii oraz sieci dystrybucji ciepła i prądu w ZEC Białogard.

Inwestycja obejmuje pierścieniową sieć ciepłowniczą o długości 17 km oraz sieć elektroenergetyczną i światłowodową o długościach 14 km. Źródłem energii jest centralna elektrociepłownia gazowa złożona z trzech agregatów kogeneracyjnych GE Jenbacher o mocy elektrycznej 1,203 MWe oraz cieplnej 1,228 MWt, trzy kotły Viessmann Vitomax o mocy cieplnej 2x 4,5 MW oraz 1x 6,0 MW. Łączna moc elektryczna zainstalowana w elektrociepłowni wynosi 3,609 MWe, a moc cieplna to 18,684 MWt. U odbiorców końcowych zainstalowanych jest już blisko 130 węzłów cieplnych. Średnia roczna sprzedaż ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej w Białogardzie przekracza 95.000,00 GJ. Wraz z realizacją pierwszego etapu inwestycji oddano do ogólnodostępnego użytku również stację ładowania pojazdów elektrycznych Ecotap o mocy 22 kW oraz szkieletową sieć światłowodową o przepustowości 100,00 Gb/s umożliwiającą dostarczenie szerokopasmowego internetu dla mieszkańców. Wyposażyliśmy również miasto w czujniki pomiaru pyłów PM firmy Airly analizujące na bieżąco stan powierza w Białogardzie.

W kolejnych latach planowana jest dalsza rozbudowa sieci umożliwiająca dotarcie do nowych odbiorców oraz budowa w ramach inwestycji w odnawialne źródła energii nowoczesnej farmy fotowoltaicznej dużej mocy.