parallax background

Białogardzki Klaster Energii


Potencjał Białogardzkiego Klastra Energii uhonorowanego wyróżnionym certyfikatem przez Ministra Energii tworzą poza Kogeneracją Zachód instytucje samorządowe, uczelnie wyższe, podmioty sfery badawczo-rozwojowej, przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych technologii, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, elektroenergetyki i energii z OZE, przedsiębiorstwa komunalne oraz podmioty będące największymi odbiorcami ciepła i energii elektrycznej w Białogardzie.

Projekty unijne