parallax background

Kogeneracja Białogard (ZEC Białogard)


Inwestycja obejmuje pierścieniową sieć ciepłowniczą o długości 17 km oraz sieć elektroenergetyczną i światłowodową o długościach 14 km. Źródłem energii jest centralna elektrociepłownia gazowa złożona z trzech agregatów kogeneracyjnych GE Jenbacher o mocy elektrycznej 1,203 MWe oraz cieplnej 1,228 MWt, dwa kotły Viessmann Vitomax 200 o mocy cieplnej 4,5 MW oraz jeden kocioł Viessmann Vitomax 200 o mocy 6,0 MW. Łączna moc elektryczna zainstalowana w elektrociepłowni wynosi 3,609 MWe a moc cieplna to 18,684 MWt. U odbiorców końcowych zainstalowanych jest 122 węzły cieplne. Średnia roczna sprzedaż ciepła przekracza 95 tys. GJ.

Projekty unijne