parallax background

Kogeneracja Karlino


Kogeneracja Karlino sprzedaje rocznie ok 35.000 GJ produkując ciepło w trzech lokalnych źródłach gazowych. Łączna zamówiona moc cieplna u odbiorców wynosi 4,0 MW. Centralne ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa dostarczana jest na terenie Karlina do 59 obiektów o łącznej powierzchni 65.000 m3 za pośrednictwem podziemnej sieci ciepłowniczej.

Projekty unijne