Nasze elektrociepłownie spełniają kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego

Plany modernizacji ciepłownictwa zakładają, że do końca 2040 roku minimum 85 procent systemów ciepłowniczych w Polsce powinno spełniać kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego - my już jesteśmy gotowi.

Plany modernizacji ciepłownictwa określone w celach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. zakładają, że na koniec okresu minimum 85 procent systemów ciepłowniczych w Polsce powinno spełniać kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego – nasze wszystkie instalacje już teraz wypełniają wymogi przepisów.

Konieczność pilnej modernizacji polskich ciepłowni miejskich wymagających nie tylko rozwojowych, ale również remontowych inwestycji infrastrukturalnych zapewniających zarówno bezpieczeństwo energetyczne jak i obniżenie zanieczyszczenia środowiska generowanego przez nieefektywne i przestarzałe ciepłownie miejskie stanowi poważne wyzwanie finansowe i logistyczne. Dzisiaj tylko 10 ze 164 ciepłowni w miastach do 50 tys. mieszkańców jest efektywna energetycznie.

Na szczęście odbiorcy ciepła systemowego oferowanego przez efektywne energetycznie i ekologiczne elektrociepłownie kogeneracyjne Grupy Kogeneracja Zachód należą do wąskiego grona beneficjentów nowoczesnych elektrociepłowni wpisujących się w kryteria efektywnościowe.