Nowa sieć elektrociepłownicza na Rynku w Szamotułach

Centrum Szamotuł poza zrewitalizowaną przestrzenią publiczną zyskało nowoczesną infrastrukturę elektrociepłowniczą za pośrednictwem, której możemy dostarczać mieszkańcom ciepło i prąd.

Korzystając z okazji jaką był projekt rewitalizacji Rynku w Szamotułach realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nasze przedsiębiorstwo przeprowadziło gruntowną modernizację sieci elektrociepłowniczej, gdzie wymieniliśmy i rozbudowaliśmy zarówno elementy infrastruktury dostarczającej ciepło systemowe, jak również instalacji elektrycznej. Po blisko roku prac budowlanych, w czasie trwania których Rynek funkcjonował, jeździły samochody, a handlowcy prowadzili działalność, centrum Szamotuł w 2023 roku poza zrewitalizowaną przestrzenią publiczną zyskało nowoczesną infrastrukturę elektrociepłowniczą, za której pośrednictwem możemy dostarczać mieszkańcom ciepło systemowe i prąd wytworzone w przyjaznej dla środowiska elektrociepłowni kogeneracyjnej.

Przeprowadzone prace obejmowały budowę ok 750 mb sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, dzięki którym podłączono 94 gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej, w tym 34 odbiorców do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo podłączono budynki instytucji publicznych: Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna. Wyprowadzono również przyłącza do kolejnych 6 kamienic wielorodzinnych z planem ich podłączenia w kolejnych latach.

Spółka Kogeneracja Zachód, która wybudowała i eksploatuje w Szamotułach wysoko wydajną energetycznie i przyjazną dla środowiska kogeneracyjną elektrociepłownię gazową, dostarcza mieszkańcom miasta za pośrednictwem gruntownie zmodernizowanej i wciąż rozbudowywanej sieci ciepłowniczej ciepło systemowe, a także prąd elektryczny dzięki własnej infrastrukturze elektroenergetycznej.