Współpraca z WFOŚiGW

W najnowszym wydaniu magazynu "Naturalnie" - biuletynu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprezentowany został Białogardzki Klaster Energii, którego założycielem i koordynatorem jest Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie (ZEC Białogard) należący do grupy kapitałowej Kogeneracja Zachód S.A.

Ministerstwo Energii ogłosiło wyniki konkursu dla klastrów energii na Certyfikowane Pilotażowe Klastry Energii. Wśród wyróżnionych klastrów z drugą pozycją w ogólnopolskim rankingu znalazł się Białogardzki Klaster Energii (BKE) reprezentowany przez ZEC Białogard z grupy Kogeneracja Zachód S.A.

W najnowszym wydaniu magazynu „Naturalnie” – biuletynu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprezentowany został Białogardzki Klaster Energii, którego założycielem i koordynatorem jest Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie (ZEC Białogard) należący do grupy kapitałowej Kogeneracja Zachód S.A. Poza opisem oraz priorytetowymi celami BKE w artykule przedstawiono potencjał energetyczny klastra oraz szczegółowe informacje nt. bilansu energetycznego podmiotów, które go tworzą.