Wiosenne porządki

Realizując kolejny etap inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową nowoczesnej infrastruktury elektrociepłowni w Białogardzie wraz z nastaniem wiosny zakończone zostały prace wyburzeniowe węglowego bloku energetycznego powstałego jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Grupa Kogeneracja Zachód SA realizując kolejny etap inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową nowoczesnej infrastruktury Zakładu Energetyki Cieplnej w Białogardzie zgodnie z przyjętym harmonogramem wraz z nastaniem wiosny zakończyła prace wyburzeniowe starej, węglowej części białogardzkiego zakładu ciepłowniczego powstałego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Wraz z zakończeniem prac porządkowych formalnie możemy uznać zamknięcie węglowej historii wytwarzania energii cieplnej przez ZEC Białogard, której ostatnim symbolem był okazały budynek starej ciepłowni. Na nowopowstałym placu w ramach realizowanych przez Grupę Kogeneracja Zachód SA inwestycji w odnawialne źródła energii planowana jest budowa wysokowydajnej helioelektrowni.

Dziś ekologicznym źródłem energii wytwarzanej przez ZEC Białogard jest centralna elektrociepłownia gazowa złożona z trzech bloków kogeneracyjnych GE Jenbacher o mocy elektrycznej 1,203 MWe oraz cieplnej 1,228 MWt, trzy kotły Viessmann Vitomax 200 o mocy cieplnej 2x 4,5 MW oraz 1x 6,0 MW. Łączna moc elektryczna zainstalowana w elektrociepłowni wynosi 3,609 MWe, a moc cieplna to 18,684 MWt. U odbiorców końcowych zainstalowanych jest już blisko 130 węzłów cieplnych. Średnia roczna sprzedaż ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej w Białogardzie przekracza 95.000,00 GJ.