Wiosna w elektroenergetyce kogeneracyjnej

Wiosenne ciepłe dni i nocne przymrozki to wyzwanie dla optymalnego zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach. Ciepło systemowe dostarczane z elektrociepłowni kogeneracyjnych to bezpieczeństwo i wysoka elastyczność zapewniające ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie zarówno dla instytucji publicznych oraz budynków wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych.

Wiosenne ciepłe dni i nocne przymrozki to wyzwanie dla optymalnego zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach. Ciepło systemowe dostarczane z elektrociepłowni kogeneracyjnych to bezpieczeństwo i wysoka elastyczność zapewniające ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie zarówno dla instytucji publicznych, budynków wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych.

Dzięki wysokosprawnym systemom kogeneracyjnym i wciąż rozbudowywanym energooszczędnym sieciom ciepłowniczym, które pozwoliły na udostępnienie kolejnym odbiorcom naszego ciepła systemowego sezon grzewczy 2018-2019 powoli możemy uznać za zakończony sukcesem. Brak awarii skutkujących przerwami w dostawie ciepła oraz niska bezwładność eksploatowanych systemów kogeneracyjnych pozwoliła na elastyczną i szybką reakcję na potrzeby naszych odbiorców. Dzięki temu mogą być spokojni o dostawę ekologicznego ciepła również w pierwszych dniach wiosny, w których amplituda temperatury między dniem a nocą potrafi przekroczyć kilkanaście stopni, a nieprzewidziane przymrozki wymagają pilnego zapewnienia komfortu cieplnego w taki sam sposób, jak to ma miejsce w czasie zimy.

Zbliżająca się temperaturowa wiosna pozwoli nam na realizację kolejnych inwestycji, w tym uruchomienie na terenie naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii SmartCity laboratoryjnych instalacji nowoczesnych, odnawialnych źródeł wytwórczych oraz odbiorników energii. Pozwoli nam to na szczegółową analizę potencjału tych technologii w gridzie energetycznym, w ramach którego działają. Kolejnym krokiem będzie zaoferowanie najlepszych rozwiązań naszym Klientom, które wpisując się w światowy trend ekologicznej konsumpcji energii pozwolą obniżyć jej koszt.