Wybór dostawcy prądu to strategiczna decyzja

Wybór lokalnego dostawcy prądu wytwarzanego w modelu kogeneracyjnym wspólnie z ciepłem to atrakcyjna i bezpieczna propozycja zarówno dla firm, obiektów użyteczności publicznej, wspólnot mieszkaniowych, jak i domów jednorodzinnych.

W opracowanych przez Narodowy Bank Polski założeniach projekcji inflacji i PKB na rok 2020 znalazły się m.in. ośmioprocentowe podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych przewidziane zarówno w 2020, jak i 2021 roku. Oznacza to, że wybór dostawcy energii gwarantującego minimalizację konsekwencji wzrostu cen może przynieść budżetom domowym znaczące oszczędności.

Według informacji przekazanej przez Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz rok 2020 przyniesie podwyżkę ceny prądu elektrycznego, której średnia wartość dla gospodarstw domowych wzrośnie o około dziesięć procent. I choć ciężar kosztów transformacji energetycznej Polski głównie ponosi przemysł to konsekwencje podwyżek cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw poprzez rosnące koszty wytwarzanych produktów i usług bez wątpienia odbiją się negatywnie na budżecie każdego gospodarstwa domowego.

Dlatego wybór lokalnego dostawcy prądu wytwarzanego w modelu kogeneracyjnym wspólnie z ciepłem to atrakcyjna i bezpieczna propozycja zarówno dla firm, obiektów użyteczności publicznej, wspólnot mieszkaniowych, jak i domów jednorodzinnych. Nasza kompleksowa oferta dostawy ekologicznego i racjonalnego ekonomicznie prądu elektrycznego wraz z ciepłem systemowym dostępna jest już dla mieszkańców Białogardu i Szamotuł a wkrótce także w Wałczu na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.