Wykorzystanie ciepła do… chłodzenia

Latem zapotrzebowanie na ciepło jest wielokrotnie mniejsze, więc nie powstaje tyle prądu, ile zużywamy w czasie upałów. Rozwiązaniem jest wykorzystanie ciepła lokalnie produkowanego w elektrociepłowni do… chłodzenia.

Wysokie temperatury jakie notujemy w Polsce na ostatnich tygodniach skutkują kolejnymi rekordami zapotrzebowania na moc. Zdaniem Urzędu Regulacji Energetyki tego lata popyt może być tak duży, że elektrownie mogą temu nie sprostać. Jednym z kluczowych odbiorników energii wpływających na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną są klimatyzatory.

Większość miast posiada swoje elektrociepłownie. Eksploatowana technologia, w tym kogeneracja gazowa, którą wykorzystuje m.in. Kogeneracja Zachód S.A., pozwala na dostarczanie ciepła, a przy okazji produkcję energii elektrycznej. Jednak latem zapotrzebowanie na ciepło jest wielokrotnie mniejsze, więc nie powstaje tyle prądu, ile zużywamy w czasie upałów. Rozwiązaniem jest wykorzystanie ciepła lokalnie produkowanego w elektrociepłowni do… chłodzenia.

Odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku Kogeneracja Zachód S.A. poza ciepłem, prądem oraz parą technologiczną posiada w swojej ofercie również chłód, który dzięki zastosowaniu agregatów wody lodowej (tzw. chillerów) pozwala wyprodukować coraz bardziej potrzebny w naszym klimacie chłód systemowy, będący ekologiczną alternatywą dla typowych i energochłonnych systemów klimatyzacji.

Poza wymiernymi korzyściami ekonomicznymi i ekologicznymi wynikającymi z wykorzystania chłodu systemowego produkowanego w ramach kogeneracyjnych (w tym przypadku trigeneracyjnych) systemów elektrociepłowniczych ważnym argumentem przemawiającym za rozwojem tej technologii jest znaczący wpływ na odciążenie elektrycznych sieci przesyłowych, a tym samym zwiększeniu ich trwałości i bezpieczeństwa energetycznego. Pamiętać należy, że duże zapotrzebowanie na energię elektryczna jakie obserwujemy w sezonie letnim skutkuje nie tylko problemem z dostępnością mocy w elektrowniach, ale również z możliwościami przesłania jej do odbiorców. Im większe obciążenie sieci i wyższe temperatury, tym bardziej nagrzewają się linie elektroenergetyczne. Gdy są zbyt gorące, rozciągają się na tyle, że dla bezpieczeństwa trzeba je wyłączać lub zmniejszać ilość płynącej przez nie energii.

Obserwowane zmiany klimatu, wzrost ilości upalnych dni i konieczność zapewnienia komfortu temperaturowego nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, centrach handlowych, halach widowiskowych i aquaparkach, ale również coraz popularniejsze instalacje klimatyzacji w budynkach jednorodzinnych są kolejnymi argumentami dla szerokiego zastosowania gazowej technologii kogeneracyjnej do wytwarzania chłodu systemowego, jako alternatywy dla tradycyjnych energochłonnych instalacji klimatyzacji i ekologicznego uzupełnienia produkcji ciepła i energii elektrycznej w ramach tzw. trigeneracji.