parallax background

Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Szamotułach

29-12-2018

Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Informujemy, że Kogeneracja Zachód S.A. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Nowe źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szamotulskim Klastrze Energii".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu dla potrzeb miasta Szamotuły w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji, zastąpienie dotychczasowych źródeł ciepła w postaci kotłowni osiedlowych oraz zmniejszenie poboru energii elektrycznej z KSE. W ramach realizacji Projektu wybudowane będą 3-y małe elektrociepłownie, składające się z łącznie 4-rech zespołów kogeneracyjnych po 600 kWe/650 kWt każdy (razem 2.400 kWe). Każda elektrociepłownia zlokalizowana będzie w innej części miasta w pobliżu kluczowego klienta odbierającego ciepło, chłód i energię elektryczną. Całość połączona będzie jednolitą miejską siecią ciepłowniczą i elektroenergetyczną, co umożliwi przesyłanie energii we wszystkich kierunkach w stanach awaryjnych oraz w okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie na ciepło zdecydowanie maleje.

Całkowity koszt projektu wynosi: 12 978 960,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi: 6 129 920,00 zł

Jednocześnie Kogeneracja Zachód S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/