parallax background

Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Szamotułach

18-12-2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.5 POIiŚ 2014-2020

Informujemy, że Kogeneracja Zachód S.A. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Szamotułach”. Realizacja projektu następuje w ramach Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa sytemu ciepłowniczego w Szamotułach poprzez: modernizację i rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej. Wszystkie istniejące odcinki sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej (kanałowej) o długości 4,542 km będą wymienione na sieć preizolowaną. Zlikwidowane zostaną 2 węzły grupowe c.w.u. i w związku z tym zlikwidowane zostaną sieci przesyłające ciepłą wodę użytkową wykonane w technologii tradycyjnej (kanałowej) o łącznej długości 2,712 km. W celu poprawy efektywności dystrybucji i pozyskania nowych odbiorców ciepła wybudowanych zostanie 6,270 km nowej sieci ciepłowniczej preizolowanej, w tym 0,520 km sieci chłodu. Łącznie będzie wybudowane i zmodernizowane 10,812 km sieci ciepłowniczej i chłodu. Istniejące odcinki sieci preizolowanej o łącznej długości 1,564 km pozostaną niezmienione.

Całkowity koszt realizacji: 22 632 000,00 zł
Dofinansowanie: 12 920 000,00 zł

Jednocześnie Kogeneracja Zachód S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/