parallax background

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Smart City przez Kogeneracja Zachód S.A.

15-06-2018

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1. POIR 2014-2020

Informujemy, że Kogeneracja Zachód S.A. zawarła z Ministrem Inwestycji i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Smart City przez Kogeneracja Zachód S.A.". Realizacja projektu następuje w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: stworzenie warunków do kontynuacji prowadzonej przez Kogenerację Zachód S.A. działalności badawczo-rozwojowej w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących do zarządzania energią w miejskich autonomicznych układach ciepłowniczych, chłodniczych, elektroenergetycznych przez utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Smart City w Białogardzie.

Planowane efekty: opracowanie informatycznego rozwiązania SmartEnergy umożliwiającego zwiększenie efektywności wytwarzania energii i optymalizacji zużycia w autonomicznych miejskich układach ciepłowniczych i elektroenergetycznych z wykorzystaniem inteligencji otoczenia poprzez integrację systemów opomiarowania i odczytu danych w ramach gridów energetycznych.

Całkowity koszt realizacji: 9 488 220,00 zł
Dofinansowanie: 4 242 700,00 zł