parallax background

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w obszarze Technologii Smart City przez Kogeneracja Zachód S.A.

30-05-2019

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Informujemy, że Kogeneracja Zachód S.A. zawarła z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w obszarze Technologii Smart City przez Kogeneracja Zachód S.A.”.

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału innowacyjnego spółki Kogeneracja Zachód S.A. w obszarze Technologii Smart City poprzez stworzenie warunków do realizacji prac badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych systemów planowania, automatyki i sterowania umożliwiających zarządzanie inteligentnym wytwarzaniem, przesyłem i odbiorem energii poprzez przewidywanie bieżącego zapotrzebowania i zużycia po stronie jej odbiorców w ramach wysokowydajnych autonomicznych układów energetycznych.

Planowane efekty: stworzenie i rozwijanie zintegrowanego z rozproszonym układem automatyki rozwiązania informatycznego wykorzystującego złożone modele predykcji pozwalającego na zwiększenie efektywności energetycznej i optymalizację kosztów oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne wytwarzania energii w ramach wysokowydajnych autonomicznych układów energetycznych.

Całkowity koszt realizacji: 4 125 000,00 zł
Dofinansowanie: 2 727 620,00 zł