parallax background

Zapytania

16-08-2019

Poniżej publikujemy listę aktualnych zapytań ofertowych dotyczących realizowanych przez nas projektów. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w poszczególnych ogłoszeniach. Prosimy zwrócić uwagę na warunki określone w każdym z zapytań, w tym m.in. na terminy i sposoby przesyłania odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniach.

Aktualnie nie procedujemy żadnego postępowania ofertowego.